Tag Archives: ung thư thận di truyền

10 Hội Chứng Di Truyền Có Thể Dẫn Đến Ung Thư Thận

10 Hội Chứng Di Truyền Có Thể Dẫn Đến Ung

Ung thư thận di truyền có liên quan đến một số hội chứng di truyền. Những hội chứng này khiến cho gen bị thay đổi (đột biến). Mặc dù các đột biến gen có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái nhưng bản thân bệnh ung thư thận thì không. 10 Hội Chứng […]