Sinh đôi có phải được di truyền trong gia đình không?

Câu hỏi: – Thưa bác sĩ, có đúng là việc sinh đôi được di truyền trong gia đình không ạ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với nhé, cảm ơn bác sĩ!
Sinh đôi có phải được di truyền trong gia đình không?
Sinh đôi có phải được di truyền trong gia đình không?

Bác sĩ trả lời: 

– Điều này không đúng với sinh đôi cùng trứng, nhưng thực sự đúng với sinh đôi khác trứng.

Không giống như cặp song sinh cùng trứng, cả hai đều đến từ cùng một trứng được thụ tinh, cặp song sinh khác trứng phát triển từ hai trứng khác nhau rụng cùng một lúc. (Mặc dù chúng có cùng ngày sinh nhật, cặp song sinh khác trứng không giống nhau nhiều hơn bất kỳ người anh em ruột nào khác). Xu hướng rụng nhiều hơn quả trứng trong một chu kỳ đơn lẻ (hyperovulation) là một tính trạng di truyền có thể truyền từ mẹ sang con. Rụng nhiều trứng cũng xảy ra vì những lý do khác không liên quan đến di truyền. Ví dụ phụ nữ trong độ tuổi 30 thường có nhiều khả năng rụng nhiều trứng hơn một lần hơn so với những phụ nữ dưới 20. (Tuy nhiên, xu hướng này bắt đầu giảm sau tuổi 35)

Trái ngược với điều được tin tưởng rộng rãi, sinh đôi không bỏ qua một thế hệ, mặc dù đôi khi nó có thể là một đứa con kế thừa gen và truyền nó cho con gái mình. Một người đàn ông mang gen này không có cơ hội lớn hơn để có con sinh đôi vì gen của anh ta không ảnh hưởng đến sự rụng trứng của vợ.

Ngược lại, sinh đôi cùng trứng không di truyền trong gia đình. Sự phân chia của trứng đã thụ tinh dường như xảy ra một cách ngẫu nhiên. Một phụ nữ là một người sinh đôi cùng trứng không có khả năng sinh đôi nhiều hơn bất cứ ai khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *