Sử dụng điện thoại di động như thế nào khi mang thai?

Câu hỏi: – Bác sĩ ơi, sử dụng điện thoại di động khi mang thai có an toàn cho thai nhi không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
Sử dụng điện thoại di động như thế nào khi mang thai?
Sử dụng điện thoại di động như thế nào khi mang thai?

Bác sĩ trả lời:

– An toàn! Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu những ảnh hưởng của sóng năng lượng từ điện thoại di động có thể xảy ra và họ không tìm thấy bất kỳ mối liên quan nào giữa việc sử dụng diện thoại với sự phát triển của bào thai hay các kết quả thai kỳ.

Điện thoại di động sử dụng sóng siêu vi và sóng vô tuyến để truyền âm thanh và dữ liệu. Những sóng này tương tự như ánh sáng có thể nhìn thấy nhưng có bước sóng dài hơn. Mặc dù sóng siêu vi và sóng vô tuyến mang năng lượng, nhưng năng lượng đó không ảnh hưởng đến mô sống ở mức cường độ được sử dụng trong điện thoại.

Đừng lo lắng khi điện thoại của bạn nóng lên khi sử dụng. Máy tính trong điện thoại sử dụng một bộ xử lý tạo nhiệt và, khi sử dụng lâu, nhiệt sẽ làm ấm bàn tay của bạn. Kiểu làm ấm này không phải là từ sóng siêu vi hoặc sóng vô tuyến điện và sẽ không tiếp cận được với em bé ở trong bụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *